Tuyển Dụng Kế Toán Kho

Haravan
Th 5 28/04/2022

Tuyển Dụng Kế Toán Kho

I. Mục đích

 • Kế toán kho làm việc tại những kho chứa hàng hóa, nguyên vật liệu của công ty nhằm kiểm soát các vấn đề về kho bãi.
 • Phan ánh đầy đủ, kịp thời quá trình Nhập – xuất – điều chuyển hàng hóa, vật tư tại công ty.
 • Chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết cho đến số liệu tổng hợp trên sổ kế toán.

II. Nhiệm vụ chủ yếu

 • Lập chứng từ nhập xuất hàng hóa, chi phí mua hàng, những hóa đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
 • Theo dõi công nợ, lập biên ban xác minh công nợ theo định kỳ để nộp về Phòng kế toán.
 • Tính giá nhập xuất vật tư hàng hóa nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho các bộ phận liên

quan.

 • Lập báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo hàng tồn kho
 • Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép số liệu thủ kho, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các quy định của công ty, đối chiếu những số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
 • Cùng với thủ kho trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng hóa nhập xuất kho, bên giao, bên nhận nếu hàng hóa nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc có thể đột xuất. Chịu trách nhiệm lập biên ban kiểm kê, biên ban đề xuất xử lý nếu có sự chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về Phòng kế toán.
 • Nộp chứng từ và những báo cáo kế toán theo đúng quy định.
 • Phối hợp công việc với thủ kho và các bên giao nhận
 • Đam bao tính hợp lệ và tính pháp lý của các chứng từ liên quan đến hàng hóa trong kho bao gồm hợp đồng, phiếu xuất, nhập, điều chuyển kho.
 • Hạch toán doanh thu - công nợ - giá vốn
 • Xác minh công nợ định kỳ
 • Lập kế hoạch dự trữ vật tư để luôn đam bao hàng hóa trong kho dồi dào nhưng không được quá tai
 

 

-     Thực hiện công việc do trưởng phòng kế toán yêu cầu.

III.      Quyền hạn

 • Được đề xuất, kiến nghị về việc sắp xếp kho khoa học, hoặc các vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng.

IV.       Chế tài xử lý

Tất ca trường hợp vi phạm quy định của công ty đều phai chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc

đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

V.    Yêu cầu:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, và công tác quan lý kho cho chuỗi bán lẻ thực phẩm.
 • Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc
 • Chủ động trong công việc và có kha năng làm việc và hoàn thành công việc độc lập.
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Đăng ký Vị Trí Kế Toán Kho tại đây:
- Cách 1: gửi CV về mail tuyendungmienbac@sibafood.vn
- Cách 2: Nhắn tin zalo: 0868537229 Hoặc liên hệ trực tiếp SĐT: 0868537229
Viết bình luận của bạn